Ismét hulltak a csontvázak a szekrényből

Ismét hulltak a csontvázak a szekrényből

Az márciusi rendes havi tanácsülésen az „egyebekben” többek között ismertették azoknak a civilszervezeteknek, kulturális csoportoknak a listáját, amelyeket idén támogatásban részesít a városi önkormányzat. A listáról lemaradt az Érmelléki Gazdák Egyesülete (ÉGE), bár az egyesület Szalacson elhangzott éves beszámolója szerint teljes mellszélességgel képviselte Érmihályfalvát és az érmelléki gazdák egy tekintélyes csoportját a budapesti AgroMash Expotól a hagyományőrző napokig, a Magyarok Kenyere programon át az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárig (OMÉK), a pályázati ismertetőktől a különböző tanfolyamokig és még lehetne sorolni a sok hasznos tevékenységet és gazdasegítő programot, amelyekről szó esett. A listán mintegy negyven esemény szerepelt. A bizottság megítélése szerint ez semmit sem nyom a latban, mindamellett, hogy a hazai , valamint a magyarországi sajtó folyamatosan foglalkozik az egyesület tevékenységével.

Ennek ellenére a támogatási lista ilyenképpen alakult: Aladin Hero Team – 5000 lej; Iskolaház (Bank utca) – 10.000 lej; Szépkor Egyesület 7.500 lej; Transbuldex 10.000 lej; római katolikus egyházközség – 7.500 lej (templomfelújítás céljából); egyházaknak karácsonyi ünnepségekre – 12.000 lej; Silver Wings – 3000 lej; Érintő Egyesület – 3000 lej; Pro Érmihályfalva Egyesület 76.500 lej; Unirea Sport Klub 165.000 lej.

Gheorghe Chis, a pénzügyi szakbizottság elnöke szerint a lista nem végleges, mivel újabb kérvények érkeztek elbírálásra. Ezekről a legközelebbi költségvetés-módosításkor döntenek.

Ezek mellett kilenc napirendi pontban döntött a testület, többek között elfogadták a polgármester éves beszámolóját a város anyagi, gazdasági, környezetgazdálkodási és vagyoni helyzetéről, egy épület és a hozzá tartozó terület megvásárlásáról (az iskola javára), két személygépkocsi iskolai használatba adásáról, lakáskiutalásokról, egyebekről. A testület valamennyit egyhangúlag megszavazta.

Ez a gyűlés sem telt azonban esemény nélkül.

Kovács Zoltán ex-polgármester is részt vett rajta, és mindjárt az elején összefoglalta az ellene indított sokadik per kimenetelét. Mint mondta, a bíróság ezúttal is a javára döntött, mint eddig valamennyiben. Az önkormányzati képviselőknek ki is osztotta a megfellebbezhetetlen bírósági döntés egy-egy másolatát, majd kérést intézett a testülethez, illetve Nyakó József polgármesterhez, hogy a 10 éve tartó meghurcoltatásának, valamint a református egyház zaklatásának ideje lenne már véget vetni.

Nyakó József is kifejtette a maga álláspontját a válaszadás jogán, majd egy rövid szóváltás eredményeképpen ismét kibuktak a csontvázak a szekrényből mindkét oldalon.

Az említett per előzményeiről itt lehet olvasni. Mellékletként álljon itt Kovács Zoltán és Juhos (Brezina) Emőke ex-főkönyvelő összegzése a viselt perekkel kapcsolatban.

S. É.

Facebook