Újabb javaslatok – Önkormányzati híreink

2013. február 12-én határozattervezetet nyújtottam be a helyi tanácshoz azzal a javaslattal, hogy az idén megrendezésre kerülő Nyíló Akác Napok ne legyen egy időben Pünkösd ünnepével. Mivel ez utóbbi a keresztény egyház egyik fő ünnepe, úgy érzem, nem illik egy időben tartani a városnapokat ez egyik legfontosabb keresztény ünneppel. Ezért javasoltam a Nyíló Akác Napok megtartását egy héttel pünkösd előtt vagy egy héttel utána, így tiszteletben tudtuk volna tartani a keresztény emberek bűnbánati héten való készülődését. Javaslatomat 4 igen és 13 nem szavazattal elutasították.
A márciusi tanácsülésen az egyik napirendi pontban a szelektív hulladékgyűjtés pályázati kiírása szerepelt. Mi, az Erdélyi Magyar Néppárt tanácsosai, nem tudtuk szó nélkül hagyni, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel egy újabb szerződés és díj terhelje majd az érmihályfalvi lakosságot. Kérdésemre, hogy létezik-e az országban még egy település, ahol a lakosságnak két szerződése legyen egy szelektív és egy kommunális hulladékgyűjtésre, a szakember válasza az volt, hogy nem. Azt javasoltuk, hogy az a cég , amelyik megnyeri a szelektív hulladékgyűjtés pályázati kiírását, ne szabjon külön díjat a lakosságnak, mert nem lesz beruházási költsége, hiszen minden (épületek, gépek, hulladéktárolók, kukák) egy millió eurós uniós pályázat által lett létrehozva, így az érmihályfalvi önkormányzat tulajdona.
A 2013. április 5-én benyújtott beadványomban az utak rehabilitására tettem le javaslatot a következő utcákra vonatkozóan: Avram Iancu, Kölcsey Ferenc, Băncii (Bank utca), Breslelor, Ady Endre, Hunyadi János, Bocskai István, Bartók Béla, Octavian Goga, Bem József, Szilárd Leo, Nicolae Bălcescu, Petőfi Sándor. A lehetőségekhez képest a többi utat is javítani kellene, mivel a helyi tanács célirányosan kapott támogatást a megyei tanácstól egy útgyalu (greder) megvásárlására.
Egy másik beadványomban javasoltam a szükséges munkálatok elvégzését a Kölcsey Ferenc utcában, ahol alig lehet megkülönböztetni a gyalogosok által használt járdát az úttesttől. A Kölcsey Ferenc utca keskeny, két jármű nem fér el egymás mellett anélkül, hogy ne veszélyeztetné a gyalogosok életét.
Pap Sándor György, EMNP-s tanácsos beadványt nyújtott be a helyi tanácshoz, melyben kérelmezte, hogy biztosítsanak a mozgáskorlátozottak számára is bejutási lehetőséget a közintézményekbe (pl. Polgármesteri Hivatal, Lakossági Nyilvántartó Iroda, stb.), valamint hozzanak létre külön parkolóhelyet ezen személyek számára.
Arról is szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy Érmihályfalva mekkora adóssággal rendelkezik, amit folyamatosan törlesztenie kell. 2006-ban a vízhálózat kialakítására lett fölvéve egy 2.375.799,49 lej értékű hitel a CEC Bankból, melynek jelenlegi havi törlesztő részlete kb. 11.000 lej, melynek kamata megegyezik ugyanezzel az összeggel. Ezt a hitelt 2023-ra fogjuk kifizetni. A felvett összeget duplán kell visszafizetni, mivel a kamat megegyezik a havi részlettel. Felmerül egy kérdés: mikor lesz kész száz százalékban az érmihályfalvi vízhálózat, ha már ekkora tetemes összeget fizetünk érte?
Adósságot rendeztünk hitellel, amit kormányjavaslatra a Kincstártól vettünk fel, hogy rendezni tudjuk adósságainkat a kivitelezők felé. Ez egy öt éves lefutású hitel, aminek a havi törlesztő részlete 211.154,24 lej, ami folyamatosan csökkenni fog, mivel csökken a kölcsön összege is.

Czeglédi Júlia, EMNP tanácsos
2013. Április 19.

Facebook